ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

 گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، اطفال گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، دندانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، آلرژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، ارتودنسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، بیهوشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

لکنت زبان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کودک باید بر تمام سطوح زبان تسلط  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روشهای اصلاح و درمان لکنت زبان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آرشیو اخبار کودک سرا  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی هیپنوتیزم مشاوره  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کتاب های کودک  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان جوش صورت  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان جوش  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مراحل تکامل کودک از تولد تا دو سالگی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان یبوست کودکان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روشهای درمان لکنت زبان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج سرماخوردگی کودکان را درمان کنیم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تشخیص و درمان کم خونیها  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جلسات اینترنتی انجمن لکنت ایران  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج هیپنوتیزم درمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان درخودماندگی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان زود انزالی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روانشناسی کودک و نوجوان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روانشناسی زبان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهداشت کودکان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج انجمن لکنت ایران  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تشخیص و درمان سرطانهای  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان تخصصی توانبخشی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مراحل تکامل کودک از تولد تا دو  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ماساژدرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج قدم برای رفع لکنت زبان کودکان  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مبارزه با کودک آزاری  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج هیپنوتراپی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج هیپنوتراپی درمان لکنت زبان کودک  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح پلاستیک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح دهان و فک و صورت گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جراح لثه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج چشم پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج خون شناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داخلی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج روانپزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهداشت =توانبخشی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتاردرمانی  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داغ ترین اخبار  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مراکز  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کاردرمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مراکز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ریتالین =الکتروتراپی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دستگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عفونی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، عمومی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، قلب و عروق گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوارش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، ریه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشک داخلی، غدد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج پزشکی هسته ای گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ترمیم مو گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دارو، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروخانه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج داروی گیاهی، پخش گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان اعتیاد گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمان در منزل گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج درمانگاه گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج دندانسازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

انجمنها مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج روانشناسی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج ساختمان پزشکان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سرنگ، تولید گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سنجش تراکم استخوان گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سونوگرافی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج سی تی اسکن گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج طب سوزنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عطاری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک، واردات و صادرات گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج عینک سازی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین کرج

 

صفحه اصلی

  درباره ما

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

 
 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار توان گستر هوشمند گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان

 

 


 

 

گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج گفتار توان گستر هوشمند گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج برنامه های نروفیدبک  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج سه بعدی محرک مغز گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه     =کم توانی ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج طیف اوتیسم  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج جلسه درمانی شامل SI گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج تربیت شنیداری  گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج آموزش ذهنی گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص گفتاردرمانی شناختی ، کاردرمانی حسی - حرکتی ، نوروفیدبک تراپی اختلالات یادگیری کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی    =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آبله مرغان
آبله مرغان یک بیماری عفونی ویروسی خفیف است که با بثورات جلدی خارش دار و تب خفیف خود را نشان می دهد آبله مرغان یکی از بیماریهای شایع در دوران کودکی می باشد که عمدتا در کودکان زیر 10 سال دیده می شود تعداد مورد آبله مرغان در اواخر زمستان و بهار بیشتر می شود معمولا بعد از 2 تا 3 هفته که از ورود ویروس به بدن گذشت علایم زیر ایجاد می شود
1- تب خفیف یا سردرد که چند ساعت قبل از از پیدا شدن بثورات جلدی ایجاد می شوند
2- بثورات جلدی که بیشتر در تنه کودکان ایجاد می شود از جوشهایی تشکیل می شود که به سرعت به تاولهای خارش دار مبدل می شود بعد از چند روز این تاولها خشک شده و دلمه می بندند
3- گاهی وقتها ایجاد جوشها در دهان که به زخم تبدیل می گردد باعث می شود که غذا خوردن کودک با مشکل روبرو شود
4- در بعضی از مواقع سرفه خشک هم ایجا د می شود
شایعترین عوارض آبله مرغان ایجاد عفونتهای ثانویه با باکتری استروپتوکوک می باشد که این باکتریها با خاراندن جوشها وارد بدن می شود سینه پهلو و در مواردی التهاب مغز هم ممکن است در آبله مرغان دیده می شود کودکانی که سیستم ایمنی آنها کاهش یافته است بیشتر در معرض خطر ابتلا به این عوارض می باشند در ضمن نوزادانی که به علت ابتلا مادرشان در اواخر حاملگی به آبله مرغان به این بیماری دچار می شوند نیز احتمال بیشتری دارد که دچار عوارض خطرناک آبله مرغان شوند ابتلا به آبله مرغان د راوایل دوران حاملگی به ندرت می تواند باعث بروز نواقصی در جنین شود
اگر علایم سرفه - تشنج - تنفس سریع - خواب آلودگی غیر طبیعی یا عدم تعادل در هنگام راه رفتن را در کودک مبتلا به آبله مرغان مشاهده نمودید اورا نزد پزشک ببرید
در ضمن اگر از جوشها چرک خارج می شود و یا اینکه پوست اطراف جوشها قرمز می باشد آن را به پزشک نشان دهید اگر کودک به یک عفونت باکتریایی ثانویه دچار شده باشد پزشک برای او یک آنتی بیوتیک خوراکی مثل اریترو مایسین تجویز خواهد نمود
خارش پوست را می توان با استفاده از مالیدن لوسیون کالامین تسکین داد همچنین می توان با دادن آنتی هیستامین ها و نیز استفاده از وان آب گرم که در آن مقداری جوش شیرین ریخته شده است خارش کودک را کاهش داد برای پایین آوردن تب می توان با دادن استامینوفن و مایعات زیاد این کار را انجام داد
برای جلوگیری از بروز عفونت باید ناخن های او را کوتاه نموده واز خاراندن جوشها خودداری نمود بیماری آبله مرغان از یک روز قبل از ظهور علایم پوستی تا زمانی که همه تاولها به دلمه تبدیل شوند مسری می باشد در طی این مدت برای اینکه بیماری به سایرین سرایت نکند کودکتان را از آنها دور نگه دارید معمولا 7 تا 10 روز بعد از شروع علایم آبله مرغان بطور کامل بهبود می یابد یک با ر مبتلا شدن به این بیماری باعث می شود که فرد تا آخر عمر به این بیماری دچار نشود و به آن مصونیت بدهد اما ویروس آبله مرغان در بدن بصورت مخفی باقی مانده و ممکن است بعدها خود را به صورت زونا نشان دهد آبـله مـرغان یکـی از آخــرین بیماری های مربوط به کودکان اسـت کـه زیاد در مقابل ویروسش ایمن سازی نمی شود
فقط تعداد کمی از بچه ها هستند که به این بیماری مبتلا نمیـشوند، مگر اینکــه ایمن سازی و مصونیت بیشتر برقرار شـود اگـر فـرزنــدانتان به این بیماری مبتلا شدند، کارهای بسیاری هست که میتوانید برای آسایش آنها انجام دهید
آبله مرغان بیماری ویروسی است بسیار واگیردار است و خیلی زود فقط چند روز پس از ابتلا پخش می شود بچه ها با سرفه و عطسه کردن و رد و بدل اسباب بازی ها با همسالانشان باعث انتشار این بیماری می شوند کودکی که به این بیماری دچار شده است حتی چند روز قبل از نشان دادن هرگونه علائمی ناقل این بیماری است و هر کودکی که با او بازی کرده باشد، به احتمال خیلی زیاد این بیماری را خواهد گرفت
آبله مرغان با سردرد، بی اشتهایی، خستگی و بی حوصلگی و تب آغاز می شود چند روز بعد، لکه های قرمز کوچکی روی پوست به خصوص در قسمت های بالاتنه، شکم و پشت ظاهر می شود هرچه بیماری پیشرفت می کند، این لکه ها به سمت گردن، صورت و سر پیش می روند این لکه ها سر مشخصی دارند که آنها را شبیه به جوش می کند این آبله های کوچک می ترکد و مایعی از آنها بیرون می آید و تا 5 روز باز تاول های جدیدی جای آن ایجاد می شود همه ی این آبله ها 5 روز پس از ظاهر شدنشان از بین می روند ولی زخم ها تا دو هفته باقی می مانند و بعد می افتند
دوره ی قرنطینه برای آبله مرغان از همان زمانی که متوجه بیماری شدید آغاز می شود و تا زمان از بین رفتن همه ی تاول ها ادامه می یابد اگر متوجه شدید که کودکتان با بچه ای که مبتلا به آبله مرغان بوده است بازی کرده، مطمئن باشید که او نیز مبتلا خواهد شد، پس مراقبت های ویژه را انجام دهید اجازه ندهید که بچه ی مبتلا به آبله مرغان در اطراف افراد بزرگسال و سالخورده رفت و آمد کند
راه های مختلفی برای تسهیل این بیماری وجود دارد که می توانید انجام دهید یکی از این راه ها کاهش خارش آبله ها است دقت داشته باشید که با خاراندن این آبله ها به زخم تبدیل خواهند شد
می توانید به فرزندتان آنتی هیستامین بدهید تا از خارش آن کم شود ویسکوس زیلوکائین هم بی حس کننده ی موضعی است که برای دهان استفاده می شود، و اگر آبله های در نوحی دهان بود می توان از این دارو استفاده کرد می توانید از لوسیون سنگ توتی هم برای خشک کردن آبله ها و کاهش خارش استفاده کنید
از دادن هرگونه تب بر آسپیرین دار به کودک اجتناب کنید اگر کودکی هرگونه علائم بیماری ویروسی را داشته باشد و به او آسپیرین داده شود، می تواند منجر به سندرم ری و حتی مرگ شود فقط از استامینوفن برای کاهش درد و پایین آوردن تب استفاده کنید
ويتامين A و C برای او بسیار مفید است به کودک مقدار زیادی آبمیوه بدهید اگر آبله ای روی بدن بچه هست که نمی افتد، به هیچ وجه خودتان اقدام به کندن آن نکنید چون ممکن است باعث زخم شدن آن شود خواباندن بچه در وان آب گرم، باعث خواهد شد که تاول خود به خود کنده شود
آپاندیسیت
آپاندیس زائده ای کوچک و کرم مانند است که در ابتدای روده بزرگ قرار دارد این زائده هیچگونه عملکرد شناخته شده ای ندارد اما به دلیلی که هنوز معلوم نشده است گاهی اوقات دچار عفونت و التهاب می شود که به این وضعیت التهاب آپاندیس یا آپاندیسیت گفته می شود آپاندیسیت یک علت شایع شکم درد در بچه های زیر 16 سال می باشد که نیاز به عمل جراحی و بیرون آوردن آن دارد
علایم اصلی آن عبارتند از
1- درد در قسمت تحتانی شکم هر گونه فشار بر روی منطقه درد حرکت کردن و یا تنفس عمیق باعث افزایش درد می شود چنین کودکانی اغلب ترجیح می دهند که بی حرکت در یکجا دراز بکشند
2- تهوع که می تواند همراه استفراغ باشد یا نباشد
3- تب
4- یبوست یا اسهال
در صورت مشاهده علایم فوق کودک را به بیمارستان ببرید در صورتی که فورا درمان نشود ممکن است پاره شده و چرک در تمام قسمتهای شکم پخش شود و منجر به عفونت و ایجاد وضعیتی بالقوه کشنده به نام پریتونیت شود
اگر کودک دچار شکم درد شده هیچگاه به او استامینوفن یا سایر مسکن ها را ندهید زیرا در صورتی که این درد به آپاندیسیت مربوط باشد دادن این مسکن ها می تواند در تشخیص پزشک اشکال ایجاد کند در صورت عمل جراحی بعد از 3 تا 4 روز کودک از بیمارستان مرخص می شود اگر آپاندیس پاره شده باشد کودک نیاز به آنتی بیوتیک خواهد داشت و مدت طولانی تری در بیمارستان بستری می شود حدود 7 روز
بعد از مرخص شدن از بیمارستان کودک می تواند رژیم غذایی معمولی خود را از سر بگیرید با اینحال از انجام ورزشها و فعالیتهای بدنی شدیدبه مدت یک ماه اجتناب کنید
علایم آپاندیسیت بسیار متغیر هستند در مورد هر فردی که درد شکمی تشخیص داده نشده دارد، آپاندیسیت حتماً باید مدنظر باشد این بیماری در هر سنی میتواند رخ دهد (در مردان بیشتر از زنان)، اما در کودکان زیر 2 سال نادر است حداکثر بروز بیماری در سنین 24-15 سالگی است
علایم شایع
دردی که از نزدیک ناف شروع میشود و تدریجاً به قسمت تحتانی شکم در سمت راست نقل مکان میکند درد کمکم مداوم میشود و از حالت مبهم به صورت کاملاً مشخص در میآید بطوری که مکان آن دقیقتر توسط بیمار نشان داده میشود درد با حرکت، تنفس عمیق، سرفه، عطسه، راه رفتن، یا لمس، بدتر میشود
تهوع و گاهی استفراغ
یبوست و ناتوانی در دفع گاز
اسهال (گاهی)
تب کم شدت، که پس از سایر علایم آغاز میگردد
تشدید درد به هنگام لمس ناحیه تحتانی شکم در سمت راست، معمولاً در نقطهای حدود یک سوم مسیر ناف به برجستگی بالایی استخوان لگن (توجه داشته باشید که این توصیف فقط زمانی صدق میکند که آپاندیس در جای طبیعی خود باشد در بعضی موارد، نوک آپاندیس در جای دیگر واقع شده است، که این باعث مشکل شدن تشخیص میشود)
تورم شکم (در مراحل انتهایی)
افزایش تعداد گلبولهای سفید خون
عوارض احتمالی
پاره شدن آپاندیس، تشکیل آبسه، و پریتونیت این عوارض در افراد مسنتر بیشتر دیده میشود
عدم تشخیص درست، به علت کم بودن یا نامعمول بودن علایم، به خصوص در سنین خیلی پایین یا خیلی بالا
تشکیل آبسه
علل
عفونت به دلیل نامشخص، معمولاً توسط باکتریهای موجود در لوله گوارش آپاندیس ممکن است توسط محتویات در حال عبور در لوله گوارشی یا یک رشته بافتی غیرطبیعی که از بیرون به آن فشار وارد میآورد، مسدود شود زمانی که آپاندیس عفونی میشود، متورم و ملتهب گشته و از چرک پر میشود آلودگی با کرمهای حلقوی، یا عفونت ویروسی دستگاه گوارش، عوامل تشدید کننده بیماری هستند
درمان
معمولاً با جراحی قابل درمان است اگر درمان نشود، پاره شدن آپاندیس مرگبار خواهد بود
امکان دارد آزمایش خون (افزایش تعداد گلبولهای سفید خون) و آزمایش ادرار (برای رد عفونت ادراری) انجام شوند عفونت ادراری ممکن است علایمی شبیه آپاندیسیت داشته باشد
زمانی که تشخیص هنوز قطعی نیست، هر دو ساعت درجه حرارت بدن را با دماسنج مقعدی اندازهگیری و ثبت نمایید
جراحی برای برداشتن آپاندیس (آپاندکتومی) از آنجایی که تشخیص آپاندیسیت مشکل است، اغلب تا زمانی که تشخیص قطعی داده نشود، دست به جراحی زده نمیشود
اگر آبسه تشکیل شود، امکان دارد جراحی به تعویق افتد تا زمانی که آبسه تخلیه شود و فرصت برای التیام آن باشد
هرگز از داروی مسهل، تنقیه، یا داروی ضددرد استفاده نکنید
داروهای مسهل میتوانند باعث پارگی آپاندیس شوند، و داروهای تخفیف دهنده درد یا تب نیز باعث مشکلتر شدن تشخیص میشوند
داروهای ضددرد پس از جراحی تجویز میشوند
اگر عفونت وجود داشته باشد آنتی بیوتیک نیز تجویز میشود
امکان دارد نرمکنندههای مدفوع برای جلوگیری از یبوست توصیه شوند
تا وقت عمل در تخت یا صندلی استراحت کنید پس از عمل، تدریجاً فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های عادی خود را از سر گیرید
تا زمانی که آپاندیسیت تشخیص داده نشده است از خوردن و آشامیدن بپرهیزید وقتی که معده خالی باشد، بیهوشی برای عمل جراحی بسیار بیخطرتر خواهد بود اگر خیلی تشنه هستید، دهان خود را با آب بشویید
پس از عمل، ابتدا رژیم مایعات و به تدریج رژیم جامدات آغاز میشود
اگر یکی از موارد تب مساوی یا بیش از 9/38 درجه سانتیگراد، استفراغ مداوم، افزایش درد شکمی، غش، وجود خون در مدفوع یا محتویات استفراغ شده و منگی یا سردرد قبل یا پس از جراحی رخ دهد، حتما به پزشک مراجعه نمایید

آسم
بیماری شایع ومزمن ریوی در دوران کودکی است آسم بیماری ناراحت کننده ای است که حملات تنگی نفس و خس حس سینه گاهی وقتها باعث بروز مشکلاتی برای کودک می شود در سالهای اخیر این بیماری شیوع بیشتری یافته است بیشتر کودکانی که به آسم مبتلا شده اند اولین حمله آسم خود را تا سن 4 یا 5 سالگی تجربه کرده اند آسمی که درمان نشود ممکن است باعث کند شد ن رشد کودک شود و مرگبار باشد
علت ایجاد بیماری آسم هنوز به درستی معلوم نیست بعضی از بیماریهای آلرژیک مثل حساسیت فصلی و اگزمای آتوپیک هم به آسم مبتلا هستند
همچنین سابقه فامیلی هم در این بیماری موثر است حملات آسم ممکن است مبتلا شدن به یک عفونت ویروسی و یا مواجهه با مواد حساسیت زا مثل گردو غبار خانه و یا خوردن یک غذای خاص آغاز شود انجام فعالیتهای ورزشی مخصوصا در هوای سرد ممکن است باعث بروز حملات آسم شود نگرانی و اضطراب نیز می تواند باعث شروع و یا بدتر شدن حملات آسم شود
علایم بیماری بعلت تنگ شدن مجاری هوایی در ریه ها بر اثر التهاب و تورم دیواره آنها انقباض عضلات داخلی دیواره و افزایش ترشح خلط ایجاد شود
در بچه های کوچک اولین علامت آسم اغلب سرفه های عود کننده می باشد که بخصوص در هنگام سرما خوردگی ها و یا بعد از فعالیتهای بدنی ایجاد می شود گاهی اوقات اولین علامت اسم سرفه ای است که فقط شبها ایجاد می شود
سایر علایم آسم که شبیه بیماری برونشیت می باشد عبارتند از
1- خس خس سینه
2- تنگی نفس
3- احساس فشار و تنگی در سینه
در حین حملات شدید آسم علایم زیر ممکن است رخ دهد »
4- تنفس مشکل دار و صدادار
5- مشکل بودن صحبت کردن
6- خواب آلودگی
7- بد خواب شدن
8- کبود شدن لبها و زبان
9- امتناع از خوردن غذا و نوشیدن مایعات
در صورت مشاهده علایم فوق کودک را به نزد پزشک ببرید اگر آسم کودک خفیف باشد یک داروی گشاد کننده برونش تجویز می شود این داروها بصورت اسپری بوده و کودک در مواقع حملات آنها را استنشاق می کند اگر آسم شدیدتر باشد ممکن است از سایر داروها مثل کورتون یا کروموگلیکات سدیم نیز تجویز نماید حداقل نیمی از کودکانی که تاسن 5 سالگی دچار آسم شده اند تا رسیدن به سن بزرگسالی بطور کامل حملات آسم آنها متوقف شده و بهبود می یابند اگر کودک از سن 14 سالگی هنوز دچار آسم باشد احتمال زیادی وجود دارد که این بیماری تا بزرگسالی در او باقی بماند
التهاب و اسپاسم ناشی از آن در مجاری هوایی ( نایژه ها و نایژک ها)، و به دنبال آن ورم مجاری هوایی و غلیظ شدن ترشحات ریه (خلط) این امر باعث کاهش یا بسته شدن راه عبور هوا به ریه ها میشود
عواملی که میتوانند این تغییرات را ایجاد کنند عبارتند از
مواد آلرژیزا مثل گرده گیاهان، گرد و غبار، شوره بدن حیوانات، کپکها یا بعضی از غذاها
عفونتهای ریوی مثل برونشیت
مواد آلاینده موجود در هوا، مثل دود و بوهای مختلف
قرار گرفتن در معرض موادشیمیایی یا سایر مواد، در قالب مواجهه شغلی
عوامل افزایش دهنده خطر
وجود سایر بیماریهای آلرژیک، مثل اگزما یا تب یونجه
سابقه خانوادگی آسم یا آلرژیهای دیگر
قرار گرفتن در معرض آلایندههای خطر
سیگار کشیدن
مصرف بعضی از داروها مثل آسپیرین
استرس های مختلف (عفونتهای ویروسی، ورزش، ناراحتی عاطفی، بوهای زیانبار، و دود تنباکو )

پیشگیری
از مواد آلرژیزای شناخته شده و آلاینده های هوا دوری کنید
داروهایی که به منظور پیشگیری از بروز حملات آسم تجویز میشوند را به طور منظم مصرف کنید؛ توجه داشته باشید که حتی اگر احساس میکنید مشکلی ندارید، مصرف داروها را قطع نکنید
از مصرف آسپیرین خودداری کنید
به دنبال عوامل آغازکننده حمله آسم بگردید و از آنها دوری کنید
نرمشهای آسوده سازی و شلکننده عضلات، و نیز حرکات کمککننده به تخلیه ترشحات تنفسی را انجام دهید
درمان
اقدامات تشخیصی ممکن است عبارت باشند از آزمایش خون؛
بررسیهای مربوط به کار ریه؛ و بررسیهای مربوط به آلرژی که معمولاً به کمک آزمونهای پوستی انجام میگیرند
مراقبت اورژانس و بستری کردن در موارد حملات شدید آسم
روان درمانی یا مشاوره، در صورتی که آسم با استرس ارتباط داشته باشد
حتیالمقدور مواد آلرژیزا و آزاردهنده را از خانه و محل کار حذف کنید درمان برای حساسیت زدایی از بعضی مواد آلرژیزای خاص
داروهایی را که به طور منظم استفاده میکنید همیشه به همراه داشته باشید
به هنگام حملات بنشینید
در زمانهایی از سال که مواد آلرژیزا در محیط فراوان هستند در منزل بمانید
داروها
اکسپکتورانت برای رقیق کردن خلط
گشادکننده نایژه برای بازکردن مجاری هوایی
داروی کورتیزونی داخل رگی (تنها برای موارد اورژانس) برای کم کردن واکنش آلرژی بدن
استنشاق داروی کورتیزونی با دستگاه ریزقطره ساز این شکل از مصرف داروهای کورتیزونی عوارض جانبی کمتری نسبت به نوع خوراکی دارد
آنتی هیستامین (کرومولین سدیم یا ندوکرومیل) به صورت استنشاقی با دستگاه ریزه قطرهساز این نوع دارو جهت پیشگیری به کار میرود
آنسفالیت
به التهاب مغز اصطلاحا آنسفالیت گفته می شود که یک بیماری نادر می باشد که بر اثر هر نوع عفونت ویروسی می تواند ایجاد شود به دلایل ناشناخته ویروس از طریق جریان خون خود را به مغز می رساند شدت آنسفالیت می تواند بسیا ر متفاوت باشد و از انواع خفیف آن که هیچ مشکلی ایجاد نیم کنند تا انواع شدید آن که می توانند کشنده باشند فرق می کند
در نوزادان ویروس هرپس سیمپلکس که باعث بیماری تبخال می شود شایعترین علت ایجاد آنسفالیت می باشد به ندرت آنسفالیت می تواند در بیماریهای سرخک - سرخجه و آبله مرغان دیده شود در موارد خیلی خیلی نادری ویروسهای زنده ای که در بعضی از واکسن ها وجود دارد می تواند باعث بروز آنسفالیت شوند
در این بیماری خفیف علایم ممکن است به سختی تشخیص داده شود برای مثال آنسفالیتی که در آبله مرغان ایجاد می شود فقط کمی باعث عدم تعادل در راه رفتن کودک به مدت چند روز می شود در انواع شدیدتر آنسفالیت مهمترین علامت خواب آلودگی غیر طبیعی می باشد که به تدریج بدتر می شود و ممکن است منجر به کما شود
علائم آنسفالیت بطور کلی عبارتند از
▪ گاهی‌ بدون‌ علامت‌
▪ تب‌
▪ احساس‌ ناخوشی‌ موارد شدید
▪ استفراغ‌
▪ تورم‌ یا بیرون‌ زدن‌ ملاج‌ شیرخواران‌
▪ سردرد
▪ سفتی‌ گردن‌
▪ هم‌اندازه‌ نبودن‌ مردمك‌ها
▪ از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌
▪ تغییرات‌ شخصیتی‌
▪ تشنج‌
▪ ضعف‌ یا فلج‌ گاهگاهی‌ دست‌ یا پا
▪ دو تا دیدن‌ اشیاء
▪ اختلال‌ در صحبت‌ كردن‌
▪ از دست‌ دادن‌ شنوایی‌
▪ خواب‌آلودگی‌ كه‌ به‌ سمت‌ اغما پیشرفت‌ می‌كند
● علل‌
▪ ویروس‌هایی‌ كه‌ باعث‌ بیماری‌های‌ دیگر می‌شوند مثل‌ فلج‌ اطفال‌؛ تب‌ خال‌؛ سرخك‌؛ اوریون‌؛ آبله‌مرغان‌؛ منونوكلئوز عفونی‌؛ هپاتیت‌ عفونی‌؛ سرخجه‌؛ آبله‌؛ ویروس‌ كوكساكی‌ و بیماری‌های‌ اكوویروسی‌
▪ ویروس‌هایی‌ كه‌ ناقل‌ آنها پشه‌ها یا سایر حشرات‌ هستند
▪ مسمومیت‌ با سرب‌
▪ واكنش‌ نسبت‌ به‌ واكسن‌
▪ سرطان‌ خون‌
● عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر
▪ نوزادان‌ و شیرخواران‌
▪ سن‌ بالای‌ ۶۰ سال‌
▪ وجود بیماری‌ كه‌ مقاومت‌ بدن‌ را كم‌ كرده‌ باشد
▪ محیط‌ زندگی‌ شلوغ‌ یا غیر بهداشتی‌
▪ آلودگی‌ با ویروس‌ ایدز
● پیشگیری‌
از تماس‌ با هر بیماری‌ كه‌ آنسفالیت‌ دارد خودداری‌ كنید
در صورت‌ وجود هر گونه‌ عفونتی‌ در بدن‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كنید، خصوصاً عفونت‌های‌ ویروسی‌ كه‌ در قسمت‌ علل‌ ذكر شدند باید تلاش‌ شود تا از گسترش‌ عفونت‌ جلوگیری‌ شود
اگر در نواحی‌ پرخطر به‌ سر می‌برید، از مواد دافع‌ حشرات‌ و توری‌ جهت‌ جلوگیری‌ از گزش‌ حشره‌ استفاده‌ كنید
● عواقب‌ مورد انتظار
آنسفالیت‌ ویروسی‌ خفیف‌ یك‌ بیماری‌ شایع‌ است‌ و امكان‌ دارد اصلاً جلب‌ توجه‌ نكند در مواردی‌ كه‌ آنسفالیت‌ شدید باشد معمولاً بیمار باید بستری‌ شود
عوارض‌ و موارد فوت‌ ناشی‌ از آنسفالیت‌ بیشتر در شیرخواران‌ و پیرمردان‌ دیده‌ می‌شود بیمارانی‌ كه‌ به‌ سایر گروه‌های‌ سنی‌ تعلق‌ دارند معمولاً به‌ طور كامل‌ بهبود می‌یابند انتظار می‌رود بهبودی‌ در عرض‌ ۳-۲ هفته‌ حاصل‌ می‌شود، مگر در موارد شدید
● عوارض‌ احتمالی‌
درصد بسیار كمی‌ از بیماران‌ دچار آسیب‌ دایمی‌ مغز می‌شوند كه‌ عملكرد ذهنی‌ یا عضلانی‌ بیمار را مختل‌ می‌كند
● درمان‌
▪ اقدامات‌ تشخیصی‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون‌ و مایع‌ نخاع‌، عكس‌برداری‌ از جمجمه‌ با اشعه‌ ایكس‌ و نواز مغز
▪ درمان‌ مشتمل‌ است‌ بر داروهای‌ متناسب‌ و بر مبنای‌ تشخیص‌، و نیز مراقبت‌های‌ حمایتی‌
امكان‌ دارد نیاز به‌ بستری‌ كردن‌ بیمار در بخش‌ مراقبت‌های‌ ویژه‌ (آی‌سی‌یو) وجود داشته‌ باشد
بیمار باید از نظر مشكلات‌ تنفسی‌ یا گروه‌ خون‌ نیز تحت‌ درمان‌ قرار گیرد
● داروها
▪ استامینوفن‌ برای‌ سردرد یا تب‌
▪ امكان‌ دارد داروهای‌ ضد ویروسی‌ مثل‌ آسیلكوویر یا آمانتادین‌ تجویز شوند
▪ داروهای‌ ضد تشنج‌
▪ ندرتاً داروهای‌ كورتیزونی‌ برای‌ مهار التهاب‌
▪ در صورت‌ لزوم‌، داروهای‌ كنترل‌ كننده‌ صرع‌
▪ اگر آزمایشات‌ نشان‌دهنده‌ یك‌ علت‌ باكتریایی‌ یا قارچی‌ باشند، داروی‌ اختصاصی‌ آن‌ تجویز خواهد شد
● فعالیت‌
▪ باید در رختخواب‌ استراحت‌ كنید همانطور كه‌ گفته‌ شد، بهبود بیماری‌ ۳-۲ هفته‌ طول‌ می‌كشد ▪ البته‌ تدریجاً هر چقدر كه‌ قدرت‌ و احساس‌ سلامتی‌تان‌ اجازه‌ می‌دهد فعالیت‌ داشته‌ باشید
● رژیم‌ غذایی‌
رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود، البته‌ ممكن‌ است‌ نیاز به‌ سرم‌ وجود داشته‌ باشد در بیماستان‌، وضعیت‌ آب‌ و الكترولیت‌ بدن‌ مرتباً كنترل‌ می‌شود
● در این‌ شرایط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نمایید
▪ اگر شما یا یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ آنسفالیت‌ را دارید
▪ اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌ داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند

آنفلوانزا
یک عفونت ویروسی دستگاه تنفس فوقانی می باشد که افراد را در هر سنی مبتلا می کند ویروس آنفلوانزا بر اثر عطسه - سرفه و تماس مستقیم به سایر افراد منتقل می شود هرسال در مواقعی این بیماری در بین افراد شیوع می یابد
علایم این بیماری عبارتند از
1- تب بالای 39 درجه
2- سرفه های خشک
3- دردهای عضلانی
4- گرفتگی عضلانی
5- گرفتگی بینی
6- ضعف و خستگی
7- سردرد
8- گاهی اوقا ت گلو درد هم دیده می شود
علایم معمولا در طی دو تا پنج روز اول بیماری شدیدتر هستند در بیشتر موارد بیماری در عرض 10 روز بطور کلی بهبود می یابد
ویروس ممکن است به ریه ها هم گسترش یافته و ایجاد ذات الریه یا برونشیت نماید که اغلب با اضافه شدن یک عفونت باکتریایی به آن وضعیت بدتر می گردد عفونت سینوسها را هم مبتلا می کند و ایجاد سینوزیت می کند و یا اینکه باعث عفونت گوش میانی شود کودکانی که دچار بیماریهای مزمن قلبی - ریوی و یا کلیوی هستند ویا اینکه مبتلا به دیابت - بیماری فیبروز کیستیک و یا اختلال در سیستم ایمنی می باشند بیشتر احتمال دارد که به عوارض آنفلوانزا مبتلا شوند یکی از عوارض این بیماری در کودکان تشنج همراه با تب می باشد اگر درجه حرارت کودک شما بالای 40 درجه است تنفس هایش بطور غیر طبیعی تند شده اند - خواب آلوده شده است و میلی به غذا ندارد سریعا به پزشک مراجعه نمایید
کودکانی که در خانه تحت درمان قرارمی گیرند باید در بستر گرم استراحت نموده و هوای اتاق از تهویه خوبی برخوردار بوده و مرطوب نگه داشته شود برای تسکین درد و پایین آمدن تب می توان از استامینوفن استفاده نمود دادن مایعات گرم به دفعات زیاد می تواند موثر باشد
در کودکانی که از بیماریهای مزمن مثل بیماری ریوی رنج می برند و یا اینکه دچار اختلال سیستم ایمنی هستند انجام واکسیناسیون سالانه علیه آنفلوانزا توصیه می گردد
اپیگلوتیت
به التهاب اپیگلوت که در ابتدای حنجره قرار دارد اپیگلوتیت گفته می شود این بیماری یک عفونت کشنده است که کودکان دو تا شش سال را گرفتار می کند اپیگلوتیت در اثر باکتری همو فیلوس آنفلو آنزا ایجاد می شود و باعثورم کردن اپیگلوتیت و انسداد راه هوایی می شود اپیگلوتیت بطور ناگهانی ایجاد می شود و علائم اصلی آن عبارتند از
مشکل و درد ناک شدن بلع
آبریزش دهان
تب
تنفس پر سر و صدا (وقتی بیماری بد تر می شود سر و صدا کمتر می گردد )
مشکل شدن تنفس با گذشت زمان
کبود شدن زبان و پوست بدن
اگر کودک شما دارای علائم فوق بود سریعا او را به بیمارستان برسانید زیرا خطر مرگ وجود دارد
در این هنگام از کودک نباید بخواهیم که دهانش را باز کند تا گلویش را نگاه کنید زیرا ممکن است این کار باعث افزایش ترشحات شده و راه هوایی تنگ شده رابطور کامل مسدود کند برای تایید تشخیص اپیگلوتیت عکس رادیو گرافی گرفته می شود داروهای آنتی بیوتیک از طریق وریدی داده خواهد شد بعضی مواقع ممکن است نیاز به وارد کردن لوله از طریق بینی به داخل نای شود تا اکسیژن به کودک برسد
کودک در صورت درمان به موقع در عرض یک هفته بهبود می یابد و دیگر به این بیماری مبتلا نمی شود می توان با واکسیناسیون نسبت به این بیماری مصونیت پیدا نمود


 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

    آخرین نوشته ها

 

    


      افسردگي كودكان

       درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

       گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

        این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

        در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

       در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

       درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم موثر است. 

       کودک نمی تواند «نه» بشنود

      ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

      ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

      روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

     نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

     اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

     روشهاي اصلاح و درمان لکنت زبان

      اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

     درمان افراد آفازیک

      براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

     زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

     Dramatically Reduces Stuttering

     يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

     عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت زبان بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

 •  

      

   

     

   

      
     

   

      
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی